Ujednání s pravidly užívání portálu Nympha.cz

1. Jsem starší 18 let.

2. V případě, že se nacházím mimo území České republiky, potvrzuji, že splňuji všechny podmínky zletilosti státu ze kterého se připojuji na následující internetové stránky.

3. Na následující internetové stránky vstupuji dobrovolně, sexuálně orientovaný materiál mě neuráží ani nepohoršuje a výslovně potvrzuji, že ho použiji pouze pro vlastní potřebu.

4. Neposkytnu, ani jakkoli jinak neumožním přístup k materiálům na následujících stránkách uvedenému osobám mladším 18 let a dalším osobám, jenž nesplňují všechny podmínky uvedené v tomto prohlášení.

5. Budu si vybírat pouze takové materiály, které neporušují zákony státu ve kterém se nacházím.

V případě, že splňujete všechny podmínky, zvolte prosím možnost “CHCI VSTOUPIT”.
V případě, že nesplňujete některou z podmínek, prosím zvolte “CHCI ODEJÍT”.

Chci odejít Chci vstoupit

logo www.nympha.cz – portál lesbicky orientovaných dívek
všechna práva vyhrazena | © Nympha.cz 2012